De Corona-pauze : Vraag en antwoord

 

De Corona-pauze.

Ter bestrijding van het Covid-19 virussen hebben de overheden (federaal en Vlaanderen) een verbod opgelegd aan de rijscholen om theorie-of praktijklessen te organiseren en aan de examencentra verboden om theorie- of praktijkexamens af te nemen. Deze Corona-pauze is ingegaan op 16 maart 2020. De einddatum wordt beplaad door de Nationale Veiligheidsraad, gebaseerd op adviezen van de experten. Voor ons is de einddatum ook de grote onbekende factor. Naar alle waarschijnlijkheid worden pas versoepelingen overwogen als de noodmaatregelen hun effect bewijzen. 
Enkele antwoorden op mogelijke vragen : 

De rijlessen.

 

Mag ik met mijn voorlopig rijbewijs en mijn begeleider gaan oefenen tijdens de Corona-pauze? 

Neen, dat zijn geen 'essentiële' verplaatsingen zoals het genoemd wordt. 
Je kan wel met je voorlopig rijbewijs de verplaatsing maken naar de voedingswinkel of het werk bvb. 

 

Wat met mijn geplande rijlessen of rijexamen in de periode tijdens de Corona-pauze? 

Deze lessen en examens worden als eerste opnieuw ingepland op de vrije plaatsen na de einddatum van de Corona-pauze. We contacteren jou om te checken of de planning voor jou gepast is. 

 

Wat met mijn geplande rijlessen na de Corona-pauze? 

De planning van deze rijlessen of het rijexamen wordt zoveel mogelijk behouden. Je wordt verwittigd als er een of enkele lessen een beetje moeten opschuiven. Dit zal mede afhangen van de planning bij de examencentra. Als er een verlenging komt van de Corona-pauze word je na overleg opnieuw ingepland. 

 

Wat gebeurt er met de theoriecursus waarvoor ik inschreef? 

Er worden nieuwe cursussen ingepland. Je zal een voorstel krijgen om deel te nemen aan een van de volgende cursussen. 

 

Wat gebeurt er met de betaling van mijn rijlessen? 

De betaling van je rijlessen en examenbegeleiding blijft geldig. Als je rijlessen betaald zijn word je automatisch opnieuw ingepland. 

 

De geldigheid van het theorie-examen en het voorlopig rijbewijs. 

 

Wat als de geldigheid van mijn theorie-examen verloopt? 

Op het ogenblik dat je een voorlopig rijbewijs aanvraagt of dat je een praktijkexamen aflegt mag je theorie-examen niet meer dan 3 jaar geleden succesvol afgelegd zijn. 
De regering besliste dat als jouw theorie-examen verloopt binnen de Corona-pauze, dat je dan na het einde van de Corona-pauze 4 maanden extra de tijd krijgt om toch een praktijkexamen af te leggen zonder dat je verplicht bent om opnieuw een theorie-examen af te leggen. 
Een verlenging van de geldigheid van theorie voor een nieuwe aanvraag van een voorlopig rijbewijs is niet opgenomen in de maatregelen. 

 

Wat als de geldigheidsdatum van mijn voorlopig rijbewijs verloopt? 

Normaal gezien ben je verplicht om 6 uren rijles te volgen in een erkende rijschool als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs verlopen is. Als de einddatum van je voorlopig rijbewijs binnen de Corona-pauze valt ben je gedurende 4 maand vrijgesteld om deze verplichte 6 uren rijles te volgen vooraleer je een praktijkexamen aflegt. Je kan dus zelf kiezen of je lessen volgt en hoeveel. Let op : Als je het rijexamen met een erkende rijschool wil afleggen is er een wettelijk verplicht minimum van 2 uur rijles.
Een verlenging van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs voor een nieuwe aanvraag van een ander voorlopig rijbewijs is niet opgenomen in de maatregelen. 

 

Wat als de geldigheidsdatum van mijn voorlopig rijbewijs of theorie-examen net na de Corona-pauze verloopt? 

Dan is er voor jou geen verlenging van 4 maanden voorzien. We gaan ervan uit dat deze situatie gewoon over het hoofd is gezien en dat er nog een aanpassing komt. Indien dit er komt, zllen wij dit melden. 

Een volledig overzicht van de maatregelen kan u vinden via deze link

 

Het terugkommoment. 

 

Wat als ik het terugkommoment wou volgen binnen de Corona-pauze? 

Als de termijn waarbinnen je het terugkommoment moet volgen (tussen de 6 en 9 maanden na het behalen van je definitief rijbewijs) ook binnen de Corona-pauze valt dan krijg je 4 maanden extra de tijd (na de Corona-pauze) om het terugkommoment zonder boete te volgen. Als je al ingeschreven bent bij www.mygenerationdrive.be zal je dit kosteloos kunnen omboeken naar een andere datum. 

 

Wat als ik een aanmaning in de bus kreeg om binnen de 2 maand het terugkommoment te volgen omdat ik te laat was? 

Als deze termijn van 2 maanden binnen de Corona-pauze valt dan krijg je na het einde van de Corona-pauze 2 maanden extra de tijd om in te schrijven en deel te nemen. 

Een volledig overzicht van de maatregelen kan u vinden via deze link. 

 

 

© 2018 | Design by My-Websitebuilder.com   •   SEO & SEA by Opti-Seo.com

Contacteer ons!
Contacteer ons!