Welke verlengingen zijn wettelijk voorzien omwille van COVID?

Theorie-examen vervallen na 30/09/2021 en voor 01/01/2022

 • Het praktijkexamen kan worden afgelegd tot en met 31/03/2022 zonder eerst opnieuw te slagen voor het theorie-examen. 
 • Let op : de verlenging van het theorie-examen is beperkt tot 30/09/2021 als je een (nieuw) voorlopig rijbewijs wenst aan te vragen of als je wenst te wisslen van voorlopig rijbewijs. 

Voorlopig rijbewijs vervallen na 15/03/2020 en voor 01/10/2021

 • De geldigheid wordt verlengd tot en met 31/12/2021 om te mogen blijven oefenen op de openbare weg. U hoeft dit voorlopig rijbewijs niet te gaan omwisselen op het gemeentehuis. 
 • Er kan tot en met 31/12/2021 omgewisseld worden van M18 naar M36 en omgekeerd op voorwaarde dat u een geldig theorie heeft! 
 • Er kan pas vanaf 01/01/2022 een voorlopig rijbewijs M12 bekomen worden na 6 uur praktijkles bij een erkende rijschool. Let wel, die dienen te worden gevolgd na 31/12/2021
 • Het praktijkexamen kan afgelegd worden tot en met 31/12/2021 zonder de verplichte 6 uur praktijk te volgen tenzij u 2 keer niet geslaagd bent! 

Voorlopig rijbewijs vervalt na 30/09/2021 en voor 01/10/2021

 • De geldigheid wordt verlengd tot en met  31/03/2021 om te mogen blijven oefenen op de openbare weg. U hoeft dit voorlopig rijbewijs niet te gaan omwisselen op het gemeentehuis. 
 • Er kan tot en met 31/03/2022 omgewisseld worden van een M18 naar een M36 of omgekeerd, op voorwaarde dat u een geldig theorie heeft. 
 • Er kan pas vanaf 01/04/2022 een voorlopig rijbewijs M12 bekomen worden na 6 uur praktijkles bij een erkende rijschool. Let wel, die moeten zijn gevolgd na 31/03/2022. Alle lessen die ervoor volgde gelden komen hiervoor niet in aanmerking. 
 • Het praktijkexamen kan afgelegd worden tot en met 31/03/2022 zonder de verplichte 6 uur praktijk te moeten vogen tenzij u twee keer niet slaagd. 

De geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool 

 • Wanneer de geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervallen is na 15/03/2020 en voor 01/10/2021, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31/12/2021
 • Wanneer de geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervallen is na 30/09/2021 en voor 01/10/2022, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31/03/2022

 

 

Aan welke voorwaarden moet mijn begeleider voldoen? 

 • Uw begeleider moet ingeschreven zijn in België en houder van een identiteitsdocument afgegeven in België. 
 • Moet sinds ten minste 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig Cat B te besturen.
 • Mag niet vervallen zijn of, gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht tot sturen van een voertuig (veroordeling rechtbank).
 • Mag niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar voor datum van afgifte van jouw voorlopig rijbewijs. Dit is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen of broers of pleegkinderen.

Ik ben gestart met een begeleider met een voorlopig rijbewijs M36. Kan ik overstappen naar een opleiding binnen de rijschool om nadien een voorlopig rijbewijs te bekomen om alleen te rijden? 

 • Als houder van een voorlopig rijbewijs M36 kan je tijdens de stage-periode éénmaal wisselen van voorlopig rijbewijs. Om het voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider) te kunnen verkrijgen moet u sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen, ten minste 20 uur praktijkonderricht gevolgd hebben via een erkende rijschool en bekwaam zijn om alleen te rijden. U zal een bekwaamheidsattest bekomen van de rijschool die u kan afgeven in de stad of gemeente waar u woont zodat u een rijbewijs M18 kan bekomen. 

   

Mijn voorlopig rijbewijs is vervallen. Welke mogelijkheden heb ik nog? 

 • Na het vervallen van de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs M18 of M36, moet u 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs te kunnen verkrijgen. 
 • U kan wel éénmalig een voorlopig rijbewijs M12 (geldig gedurende 1 jaar en enkel met begeleider) verkrijgen na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht bij een erkende rijschool en u moet geslaagd zijn voor het theorie-examen sinds minder dan 3 jaar. 

   

De geldigheid van mijn theorie-examen is verlopen. Wat moet ik doen? 

 • Als de geldigheid van je theorie-examen is verlopen (max. 3 jaar geldig) dan moet je opnieuw een theorie-examen afleggen. 


   

Hoe lang zijn de rijlessen die ik volgde bij de rijschool geldig? 

 • De gevolgde rijlessen zijn 3 jaar geldig. 


   

Wat moet ik doen als ik verander van rijschool? 

 • U kan bij de vorige rijschool een attest "verandering rijschool" aanvragen en dit afgeven bij de nieuwe rijschool.


   

Ik ben twee keer niet geslaagd voor mijn theorie-examen. Wat moet ik doen? 

 • U bent verplicht minimum 12 uur theorie-les te volgen bij een erkende rijschool. Nadien zal je een attest van onderricht ontvangen waarmee je opnieuw kan deelnemen aan het theorie-examen. 
  ‚Äč

   

Ik ben twee keer niet geslaagd voor mijn praktijk-examen. Wat moet ik nu doen? 

 • U bent verplicht minimum 6 uur praktijkles te volgen bij een erkende rijschool voordat u opnieuw kan deelnemen aan een praktijkexamen. 
 • Die verplichte 6 uur praktijkopleiding dienen gevolgd te worden na de datum van jouw 2° praktijkexamen. Alle praktijkuren die u reeds volgde voordien zijn  niet geldig hiervoor. 


 

Ik ben houder van een erkend buitenlands rijbewijs. Wat moet ik doen om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen? 

 • U bent vrijgesteld van scholing en kan uw rijbewijs gewoon omruilen voor een Belgisch rijbewijs bij het gemeentebestuur. 

ik ben houder van een niet-erkend buitenlands rijbewijs. Wat moet ik doen om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen? 

 • Er zijn geen uitzonderingen meer als houder van een niet-erkend buitenlands rijbewijs
 • U bent verplicht te slagen voor een theorie- en praktijkexamen
  • Theorie-examen : na twee maal niet slagen moet u verplicht minimum 12 uur theorieles volgen bij een erkende rijschool 
  • Praktijk-examen : U dient minimum 3 maand te oefenen met een voorlopig rijbewijs vooraleer u een praktijkexamen kan afleggen. Indien u 2 keer niet geslaagd bent voor het praktijkexamen zal u verplicht 6 uur praktijkles dienen te volgen bij een erkende rijschool 


 

Ben ik verplicht om het terugkommoment te volgen? 

U moet het terugkommoment volgen als uw laatste voorlopig rijbewijs is afgeleverd an 01/10/2017. Alle info hieromtrent kan u terug vinden op de website van de overheid via deze link

 • U dient het terugkommoment te volgen als u aan volgende 3 voorwaarden voldoet : 
 • U heeft een voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld na 01/10/2017
 • Uw voorlopig en definitief rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente
 • U woont na het behalen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen

Wanneer moet ik het terugkommoment volgen? 

 • U moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na afgifte van uw definitief rijbewijs B. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om dit op tijd te volgen. 
 • de datum van afgifte staat na de code 4a op uw definitief rijbewijs. 
 • U kan de termijn waarin u het verplicht terugkommoment moet volgen gemakkelijk raadplegen op "Mijn Burgerprofiel". 

Wat als ik mijn terugkommoment niet volg binnen de voorziene periode? 

 • Als u het terugkommoment niet op tijd volgt, ontvangt u een aanmaning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. U krijgt 2 maand extra de tijd om het terugkommoment te volgen op voorwaarde dat u een aanmaningskost van 51€ betaald op de dag van deelname aan de instelling waar u het terugkommoment volgt. 
 • Indien u het terugkommoment niet hebt gevolgd binnen die 2 extra maanden, stelt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een proces-verbaal op. U riskeert dan een boete die kan oplopen tot 4000€. 

 

 

 

 

 

© 2022 | Design by RedBit.agency

Contacteer ons!
Contacteer ons!