Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden voor de Cat B+E. Voor alle andere opleidingen die onze rijschool aanbied kan er geen beroep gedaan worden op de KMO-subsidie. 

Tijdens uw opleiding bij onze rijschool zal er steeds een gebrevetteerde lesgever jouw opleiding verzorgen. 

Er zal u een offerte van de opleiding worden doorgestuurd waar alle info is in vermeld. U dient deze ondertekend voor akkoord terug te sturen naar ronse@vlaamseardennen.be 

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarbij de Vlaamse Overheid 30% voor kleine of 20% voor middelgrote ondernemingen geeft aan ondernemingen die willen investeren in opleiding en is bestemd voor kleine of middelgrote ondernemingen (ook vrije beroepen en éénmanszaken) met een vestiging in het Vlaamse Gewest. 

Meer info kan je vinden op www.kmp-portefeuille.be

 

Hoe kan je de subsidie aanvragen? 

Aanvragen kan enkel online en je dient te beschikken over een EID-lezer. 
Indien je niet goed met de computer overweg kan of je beschikt niet over een EID-lezer of over de boekhoudkundige gegevens van je onderneming dan kan je deze aanvraag best door jouw boekhouder laten uitvoeren.

Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding zijn ingediend. Je kan je project reeds indienen op basis van de offerte die je ontvangt bij je aanvraag voor opleiding. 

Elke aanvraag die laattijdig wordt ingediend zal automatisch worden geweigerd. 

Procedure : 

Stap 1 : aanvraag van toegang tot de website. 
Enkel de persoon die gemachtigd is door de onderneming om een subsidieaanvraag in te dienen, kan toegang krijgen tot de website www.kmo-portefeuille.be  Dit kan ook jouw boekhouder zijn. 

Aanmelden doe je met je EID (elektronische identiteitskaart) en een kaartlezer. info http://eid.belgium.be/nl/.
Je kan ook aanmelden via een app op je GSM, itme of een federaal token. 

Stap 2 : hierbij koppel je je bedrijf aan je identiteit. 

Stap 3 : een subsidie aanvragen 

 1. Ga naar www.kmo-portefeuille.be en klik op “Login kmo-portefeuille”
 2. Klik op “elektronisch identiteitskaart” of  een andere manier waarmee je je wenst aan te melden
 3. Klik op “aanmelden als onderneming”
 4. Registratie onderneming: vul de ontbrekende gegevens in en klik op “bewaar”
 5. Bevestig de grootte van uw onderneming en klik op “bevestig”
 6. Klik op “Thema’s” > “kmo-portefeuille” > “portefeuille-status” > “ga verder” > “klik hier voor een nieuw project”:
 • NACE: NACE-code van uw bedrijf (informeer hiervoor bij uw boekhouder)
 • Pijler = ‘opleiding’ – Domein : “Algemeen domein”
 • Dienstverlener erkenningsnummer = KMO NR DV.O242420
 • Overeenkomst
  – Datum inschrijving = datum die u ingevuld hebt op de overeenkomst rijbewijs
  – Bedrag inschrijving (excl. BTW) = het bedrag van de opleiding waarvoor u subsidie kan aanvragen. U kan enkele subsidies aanvragen voor de theorie- en/of praktijklessen en de dossierkosten (excl. BTW).  De examenbegeleidingen en examenkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
  – Voorzien aantal uren = enkel de werkelijke uren theorie en/of praktijk (de uren van de examenbegeleiding komen niet in aanmerking)
  – Aantal cursisten
  – Titel project: categorie rijbewijs
  – Vakgebied: Transport en logistiek
  – Aantal cursisten
  – Namen cursisten
 • Projectfiche’s: je subsidie wordt berekend
 • Bevestiging: de aanvraag wordt bevestigd en je ontvangt een registratienummer
 • Verklaring op eer

Je moet zelf je aandeel van de opleiding storten aan Sodexo binnen de 30 kalenderdagen. Je ontvangt hiervoor een mail met de betalingsgegevens.

Stap 4 : Betalingen

Van zodra je de factuur ontvangt moet je via www.kmo-portefeuille.be opdracht geven om het volledige projectbedrag toe te wijzen naar Rijschool Vlaamse Ardennen. Hiervoor open je de elektronische portefeuille zoals je de subsidie aangevraagd hebt. Je klikt op het project en klikt dan door op "betalen". Het resterende bedrag (bedrag BTW en bedrag van de examenbegeleiding) schrijf je over op de rekening van Rijschool Vlaamse Ardennen via een klassieke overschrijving. Alle info hierover zal vermeld staan op de factuur. 

 

 

© 2022 | Design by RedBit.agency

Contacteer ons!
Contacteer ons!